Ad
Ad
Ad
Tag

likwidacja szkody

Browsing

Z pojęciem likwidacji szkody spotkał się niemal każdy, szczególnie znane jest ono posiadaczom samochodów, którzy w swojej karierze kierowcy mieli jakiekolwiek zdarzenia drogowe. Nie ma się co temu dziwić, likwidacja szkody jest, bowiem procesem ściśle związanym z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Proces likwidacji szkody można podzielić na swoiste dwa etapy: pierwszy z nich służy ustaleniu przyczyn zdarzenia, które zostało do nich zgłoszone. Zaś drugi zazwyczaj ma na celu ustalenie wysokości wypłacanego odszkodowania, jeśli w ramach zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym należy się ono którejś ze stron.

Jak rozpoczyna się proces likwidacji szkody?

Rozpoczęciem procesu likwidacji szkody jest zgłoszenie zdarzenia z odpowiednim roszczeniem do towarzystwa ubezpieczeniowego. Od warunków zawartej umowy zależy, do którego towarzystwa należy się zgłosić. W przypadku na przykład szkód, które powstały w wyniku zdarzeń drogowych, poszkodowany może zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, z którym sprawca miał podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Poszkodowany, zgłaszając szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, powinien dostarczyć wymagane przez nie dokumenty, potwierdzające przede wszystkim zaistnienie zdarzenia. W przypadku zdarzeń drogowych, jeśli mowa o likwidacji szkody z OC sprawcy, konieczne jest potwierdzenie faktu winy.

Tutaj są dwie możliwościsprawca może podpisać odpowiednie oświadczenie, wskazując siebie jako winnego. Lub też, w przypadku, jeśli na miejsce została wezwana policja, konieczne będzie przedstawienie notatki policyjnej. Notatki wskazującej winnego lub przynajmniej danych, które umożliwią ubezpieczycielowi samodzielne wystąpienie o nią.

Ubezpieczyciel musi również ustalić, czy za zdarzenie nie odpowiadają inne osoby niż wskazane w zgłoszeniu. Lub czy nie zaszły inne okoliczności, które wyłączyłyby ich odpowiedzialność za naprawę szkody.

Likwidacja szkody – metody

Jest kilka metod likwidacji szkody, szczególni dobrze to widać na przykładzie szkód komunikacyjnych. Jedną z nich jest metoda kosztorysowa, zwana także gotówkową. W tej sytuacji tworzony jest kosztorys wszelkich szkód, za które następnie wypłacana jest odpowiednio obliczona rekompensata, wypłacana na wskazane konto. W przypadku metody serwisowej, zwanej bezgotówkową, poszkodowany wybiera warsztat, w którym dokonuje napraw auta, a ten następnie rozlicza się z ubezpieczycielem.

Oczywiście wybór metody likwidacji szkody zależny jest także od jej rodzaju. Warto pamiętać, iż szkody obejmują nie tylko samochody, na przykład ubezpieczenia domów czy mieszkań obejmują również zalania lub inne usterki.

https://atmlive.pl/niezapomniane-chwile-na-tarasie-odkryj-tajemnice-ogrzewania-gazowego/ zobacz zobacz